ἄρπεζα

ἄρπεζα
Grammatical information: f.
Meaning: `hedge' (Nic.), pl.; cf. ἀρπέζας τοὺς αἱμασιώδεις τόπους. οἱ δε τείχη καὶ περιβόλους. οἱ δε τὰ κλιμακώδη χωρία H.).
Other forms: ἄρπεζος f. `ds.' (Mylasa). Cf. further ἄρπισαι αἱμασιαί. η τάφρους and ἄρπιξ εἶδος ἀκάνθης, Κύπριοι H. Also ἀρπάναι· μάνδραι βοσκήματων.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Νο etymology. Connection with ἅρπη, ἁρπεδόνη, ἁρπάζω is not convincing. (Chantraine's suggestion that the basic meaning is `limit of a terrain', and so perhaps connected with ἀρπεδόνη, is improbable: it is something concrete in the terrain, functioning as boundary, like αἱμασία.) The variation -εζα\/-ισα is the typical type of variation found in substr. words.
Page in Frisk: 1,150

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • υπάρπεζος — ον, Α αυτός που βρίσκεται κάτω από φράχτη. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὑπ(ο) * + ἅρπεζα / ἅρπεζος «φράχτης»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.